No Picture
Announcement

Bakers Food And Allied Workers Union தேசிய கலந்துரையாடலில் – தமிழ்த் தோழமை இயக்கம்

ஜெலான் கடந்த 07.06.2015 அன்று சவுத்போர்ட் ( Southport ) இல் ஆரம்பமான Bakers Food And Allied Workers Union ( உணவுப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்து விநியோகிக்கும் தொழிலாளர்களின் சங்கம் ) இன் தேசிய கலந்துரையாடலில் தம்மையும் இணைத்துக்கொண்ட தமிழ்த் தோழமை இயக்கம் தம் சமகால போராட்ட […]